Mẫu biên bản làm việc được sử dụng phổ biến nhất

Biên bản làm việc là văn bản được dùng để lưu chép lại những sự việc đã hoặc đang xảy ra. Mẫu biên bản làm việc này thường được sử dụng trong các cuộc họp, trong hội nghị, các buổi đàm phán ….

Về pháp lý loại biên bản làm việc có thể sẽ được sử dụng làm chứng cứ xác định các vấn đề xảy ra. Biên bản có thể là biên bản ghi lại một sự kiện như biên bản cuộc họp, biên bản hội nghị… hoặc biên bản ghi lại một hành vi cụ thể như lập biên bản hành vi vi phạm pháp luật, biên bản bàn giao tài sản, biên bản giao nhận, biên bản đồng ý hoặc không đồng ý về một nội dung nào đó.

Xem thêm: Giấy ủy quyền

Tải mẫu biên bản làm việc tại đây: Bien_Ban_Lam_Viec_Docs

Các bạn có thể tham khảo mẫu biên bản làm việc trực tiếp tại đây:

Mẫu biên bản làm việc quan trọng nhất là các phần sau:

  • Thời gian diễn ra: Bạn cần ghi rõ và chính xác thời gian diễn ra các sự việc
  • Những người tham gia: cuộc họp gồm những ai thì cần ghi lại trong biên bản
  • Nội dung biên bản: Ghi lại chi tiết những vấn đề quan trọng trong cuộc họp. Nội dung mà các bên thống nhất được.
  • Cuối cùng là đại diện các bên trong cuộc họp ký vào thì biên bản làm việc này mới có tác dụng.

Biên bản làm việc có thể tạo ra nhiều bản để các bên tham gia giữ và các bản có giá trị pháp lý tương đương nhau.

Mẫu biên bản làm việc

Trên đây là tất cả các thông tin về loại biên bản làm việc, hy vọng mẫu văn bản này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình làm việc.

Từ khóa tìm kiếm:

biên bản làm việc tại cuộc họp
tài liệu mẫu biên bản làm việc
biên bản làm việc với phụ huynh học sinh
mẫu biên bản làm việc hiện trường
bien ban lam viec
biên bản làm việc với người khiếu nại
biên bản làm việc nhóm
mẫu biên bản làm việc hai bên

, | Đơn xin việc ; Đơn xin nghỉ việc ; Đơn xin việc tiếng anh ;|