Mẫu phiếu thu mới nhất theo thông tư 200 và Quyết Định 15 18

Xin giới thiệu đến bạn đọc mẫu phiếu thu mới nhất theo thông tư 200 và Quyết Định 15 18. Đây là loại phiếu phổ biến nhất ở các công ty hiện nay.

Lý do phiếu thu rất cần thiết tại các công ty bởi nó dùng để xác định các khoản tiền nhập quỹ và mọi khoản nhập quỹ đều phải có phiếu thu. Phiếu thu cũng là một dạng hóa đơn thể hiện một quá trình giao dịch đã hoàn thành đối với khoản tiền đó. Cũng có thể hiểu phiếu thu như là một chứng từ hợp pháp được dùng để ký nhận là có thanh toán cho bên nhà cung cấp. Vì vậy phiếu thu chỉ là thể hiện quá trình giao dịch tiền mặt, sau đó phải có hoá đơn tài chính kèm theo

Mẫu phiếu thu theo Thông Tư 200/2014/TT-BCT:

Lưu ý khi sử dụng phiếu thu theo thông tư 200:

  • Phiếu thu được lập thành 3  liên
  • Phiếu thu phải có đầy đủ chữ ký của giám đốc, KTT, Người nộp tiền, người lập phiếu và thủ quỹ.
  • Liên phiếu thu lưu hành bên ngoài công ty phải có đóng dấu.
Mẫu phiếu thu theo Thông Tư 200/2014/TT-BCT

Mẫu phiếu thu theo Thông Tư 200/2014/TT-BCT

Mẫu phiếu thu theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC:

Tải mẫu phiếu thu tại đây: 48/2006/QĐ-BTC

Mẫu phiếu thu theo quyết định số 48

Mẫu phiếu thu theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC:

Mẫu phiếu thu theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC

Lưu ý khi viết phiếu thu:

  • Phần ngày tháng: Ghi rõ ngày tháng năm khi lập phiếu
  • Thông tin người nộp: Phải ghi đầy đủ các thông tin người lập như họ tên, địa chỉ, lý do nộp tiền
  • Nếu thu theo hóa đơn thì phải ghi rõ theo số hóa đơn ***
  • Một phiếu phu hợp lệ phải có đầy đủ các thông tin như trên mẫu.
  • Đối với ngoại tệ trước khi nhập quỹ phải được kiểm tra và lập “Bảng kê ngoại tệ” đính kèm với Phiếu thu.

Từ khóa tìm kiếm:

mẫu phiếu thu theo thông tư 200
mẫu phiếu thu excel
mẫu phiếu thu file word
mẫu phiếu thu mới nhất 2016
mẫu phiếu thu theo quyết định 48

, , , , | Đơn xin việc ; Đơn xin nghỉ việc ; Đơn xin việc tiếng anh ;|