xin việc lái xe

Mẫu đơn xin việc vào Mai Linh Group cho nhân viên lái xe

Mẫu đơn xin việc vào Mai Linh Group cho nhân viên lái xe và thợ sửa chữa oto có nhu cầu muốn vào làm việc tại Mai Linh. Kính gởi: BỘ PHẬN TCHC CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH Tên tôi là:……………………………………………………………..Nam/Nữ:………………………… …