Thủ tục cắt khẩu mới nhất mà các bạn cần tham khảo trước

Việc chuyển nơi ở, kết hôn hay li hôn … sẽ dẫn tới việc mọi người cần cắt khẩu. Bài viết sau sẽ cho bạn thông tin về những thủ tục cắt khẩu mới nhất.

Cắt khẩu là thủ tục hành chính phổ biến ở khắp mọi nơi.

  1. Điều kiện để làm thủ tục cắt khẩu:

Điều kiện đầu tiên để làm thủ tục cắt khẩu là phải có sự đồng ý của chủ hộ khẩu và chính nhân khẩu bị cắt.

Thứ hai, người bị cắt khẩu cần có một nơi mới để tiếp nhận theo diện bảo lãnh.

Khi đủ hai điều kiện trên mọi người có thể thực hiện thủ tục cắt khẩu theo quy định hiện hành.

Ngoài ra. công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây không phải cấp giấy chuyển hộ khẩu:

– Chuyển đi trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng  một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

– Học sinh, sinh viên, học viên học tại nhà tr­ường và cơ sở giáo dục khác.

– Đi làm nghĩa vụ quân sự, phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân.

– Được tuyển dụng vào quân đội nhân dân, công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại hoặc nhà ở tập thể.

– Chấp hành hình phạt tù; chấp hành quyết định đ­ưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc, quản chế.

Thủ tục cắt khẩu

Thủ tục cắt khẩu

  1. Quy trình làm thủ tục cắt khẩu:

–     Thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu: Trưởng Công an huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương, Trưởng Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chuyển hộ khẩu cho trường hợp quy định.

  • Hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu bao gồm sổ hộ khẩu và phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
  • Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp giấy chuyển hộ khẩu cho công dân.
  • Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được thông báo tiếp nhận của cơ quan quản lý cư trú nơi công dân chuyển hộ khẩu đến, Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có người chuyển đi phải chuyển hồ sơ đăng ký, quản lý hộ khẩu cho Công an cùng cấp nơi người đó chuyển đến.
  1. Thủ tục cắt khẩu:

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chuyển hộ khẩu:

–  Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

–  Sổ hộ khẩu (hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể đã được cấp trước đây).

Hồ sơ đăng ký thường trú nơi ở mới gồm:

– Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
– Bản khai nhân khẩu (đối với trường hợp phải khai bản khai nhân khẩu);
– Giấy chuyển hộ khẩu (đối với các trường hợp phải cấp giấy chuyển hộ khẩu quy định tại Khoản 2 Điều 28 Luật Cư trú);
– Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp quy định tại Điều 6 Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18.042014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

Trên đây là những quy định mới nhất về điều kiện và hồ sơ hoàn thiện thủ tục cắt khẩu mà mọi công dân cần biết khi cần.

Xem thêm:

Thủ tục đăng ký kết hôn
Đơn xin nghỉ thai sản
Thủ tục làm giấy khai sinh

Từ khóa tìm kiếm:

thủ tục cắt hộ khẩu theo chồng
thủ tục cắt nhập hộ khẩu 2017
hỏi về thủ tục cắt khẩu
mẫu đơn xin cắt hộ khẩu

, , , | Đơn xin việc ; Đơn xin nghỉ việc ; Đơn xin việc tiếng anh ;|