Thủ tục chốt sổ BHXH 2017 cho người lao động cần phải biết

Thủ tục chốt sổ BHXH luôn là những giấy tờ bắt buộc mà người sử dụng lao động cần làm cho người lao động của mình khi họ nghỉ việc, hoặc công ty ngừng hoạt động, người lao động hết hợp đồng lao động.

Chốt sổ BHXH là việc tất toán quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của Người tham gia bảo hiểm và được thực hiện tại cơ quan bảo hiểm cấp Quận/huyện.

Thông tin cụ thể về thủ tục chốt sổ BHXH mới nhất hiện nay là gì, bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn nhé.

  1. Trách nhiệm của người sử dụng lao động:

Căn cứ theo khoản 5 Điều 21 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động thì: “Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật”

  1. Thời gian tiến hành thủ tục chốt sổ BHXH cho người lao động:

Căn cứ theo khoản 2 và khoản 3 Điều 47 Bộ luật lao động năm 2012 quy định:

“2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày

  1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.”
Thủ tục chốt sổ BHXH 2017

Thủ tục chốt sổ BHXH 2017

Như vậy, khi người lao động chấm dứt hợp đồng hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật thì đơn vị sử dụng lao động phải có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị chốt sổ BHXH nộp cho cơ quan BHXH để chốt sổ và trả sổ cho bạn. Và trong thời gian 07 ngày thì công ty bạn sẽ phải trả sổ bảo hiểm xã hội cho bạn và trường hợp đặc biệt thì có thể kéo dài hơn nhưng tối đa không quá 30 ngày.

  1. Thủ tục cần làm khi người lao động nghỉ việc: 

Bước 1: Thủ tục báo giảm lao động.
–  Mẫu D02-TS : 3 bản

– Mẫu D01b-TS : 1 bản

– Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (01 thẻ/người)

– Biên bản trả thẻ BHYT đối với trường hợp đơn vị đã nộp trước đó – nếu có (01 bản chính)

– Bản sao Quyết định/Thông báo chấm dứt HĐLĐ… (01 bản/người) hoặc bản sao Quyết định/Thông báo chấm dứt HĐLĐ tập thể đính kèm danh sách (01 bản)

– Mẫu số 103: Phiếu giao nhận hồ sơ.

Bước 2: Thủ tục chốt sổ BHXH cho người lao động.

– Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu 321)

– Danh sách xác nhận sổ BHXH (mẫu số 01-DS/XNS) 2 bản

– Tờ bìa sổ BHXH (sổ mẫu mới)

– Bản ghi quá trình đóng BHXH, BHTN (mẫu 07/SBH) + các tờ rời sổ (nếu có)

– Giấy chuyển tiền (bản sao nếu thanh toán), công văn cam kết thanh toán nợ (nếu nợ trên 1 tháng đến dưới 3 tháng)

– Bản photo CMND 1 bản/người

– Mẫu 01-XN/THS (nếu có)

 

Trên đây là những thông tin về thủ tục chốt sổ BHXH cho người lao động mới nhất được cập nhật. Với những thông tin hữu ích này hi vọng bạn sẽ nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ giấy tờ cho công việc cá nhân của mình.

Xem thêm:

Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Thủ tục làm giấy khai sinh
Đơn xin nghỉ thai sản

, | Đơn xin việc ; Đơn xin nghỉ việc ; Đơn xin việc tiếng anh ;|