Thủ tục làm giấy khai sinh cho con 2017 đầy đủ các trường hợp

Thủ tục làm giấy khai sinh thông thường như thế nào? Đối với trường hợp khai sinh quá hạn, bố mẹ có yếu tố ngoại quốc thì xử lý ra sao?

Thủ tục làm giấy khai sinh thông thường

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

– Giấy chứng sinh (do Bệnh viện, Cơ sở y tế nơi trẻ sinh ra cấp). Nếu trẻ sinh ra ngoài cơ sở y tế, thì Giấy chứng sinh thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Nếu không có người làm chứng, người đi khai sinh làm giấy cam đoan việc sinh là có thực.   

– Sổ Hộ khẩu (hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể, Giấy đăng ký tạm trú có thời hạn của cha, mẹ trẻ. Trường hợp đã ly hôn thì mang hộ khẩu của người đi khai sinh.   

– Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ (nếu cha, mẹ của trẻ có đăng ký kết hôn). Nếu cán bộ Tư pháp hộ tịch biết rõ quan hệ hôn nhân của cha mẹ, không bắt buộc xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn.

– CMND/Hộ chiếu Việt Nam (bản chính và bản photo) của cha mẹ hoặc người đi làm thay.

– Điền mẫu tờ khai đăng ký khai sinh (Mẫu TP/HT-2012- TKKS.1 quy định tại Nghị định 06/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực).

Thủ tục làm giấy khai sinh cho con 2017

Thủ tục làm giấy khai sinh cho con 2017

Bước 2: Nộp các giấy tờ trên tại UBND xã, phường, thị trấn (gọi tắt là UBND cấp xã) nơi người mẹ đăng ký thường trú (áp dụng trong trường hợp cả cha và mẹ của trẻ là công dân VN cư trú trong nước).  

– Nếu người mẹ có nơi đăng ký thường trú nhưng thực tế đang sinh sống, làm việc ổn định tại nơi đăng ký tạm trú, thì UBND cấp xã, nơi người mẹ đăng ký tạm trú cũng có quyền đăng ký khai sinh cho trẻ.

– Trường hợp người mẹ không có nơi đăng ký thường trú thì UBND cấp xã nơi người mẹ đăng ký tạm trú thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ. Nếu không xác định được nơi thường trú, tạm trú của người mẹ thì UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú của người cha thực hiện việc đăng ký khai sinh. Nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ và người cha, thì nộp tại UBND cấp xã, nơi trẻ đang sinh sống trên thực tế.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh và cấp Giấy khai sinh

– Cán bộ Tư pháp – hộ tịch tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, và  ghi vào Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, trình Chủ tịch UBND cấp xã ký vào bản chính Giấy khai sinh.

– Giấy khai sinh chỉ được cấp 1 bản chính. Bản sao Giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh.

– Thời hạn giải quyết cấp giấy khai sinh: trong 1 ngày. Trường hợp cần xác minh, không quá 05 ngày làm việc. Thời gian nhận giấy khai sinh: từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7 hàng tuần.

Thủ tục làm giấy khai sinh khi bố mẹ chưa đăng ký kết hôn

Các bước và hồ sơ tương tự như khi làm giấy khai sinh thông thường. Tuy nhiên, đây được xem là trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không xác định được người cha, thì phần ghi về người cha trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh để trống.  Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh có người nhận con, thì Ủy ban nhân dân cấp xã kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh

Thủ tục làm giấy khai sinh quá hạn

Về thủ tục làm giấy khai sinh quá hạn được quy định tại Điều 45 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP tương tự như khi làm giấy khai sinh thông thường.

Tuy nhiên trong cột ghi chú của giấy đăng ký khai sinh, cán bộ phụ trách phải ghi rõ “Đăng ký quá hạn.”

Nếu có vướng mắc nào về thủ tục làm giấy khai sinh, các bạn có thể hỏi tư vấn trực tiếp tại các ủy ban địa phương liên quan. Giấy khai sinh là quyền và nghĩ a vụ của công dân.

Xem thêm mẫu liên quan:

Sơ yếu lý lịch

mẫu giấy ủy quyền

, , , | Đơn xin việc ; Đơn xin nghỉ việc ; Đơn xin việc tiếng anh ;|