Thủ tục nhận con nuôi 2017 và những trường hợp phát sinh

Vì hoàn cảnh, nhiều cá nhân có mong muốn nhận con nuôi. Tuy nhiên, thủ tục nhận con nuôi như thế nào? Các quy định cụ thể trong luật mới nhất như thế nào?

Thủ tục nhận con nuôi là một trong những thủ tục hành chính cần thiết để hợp thức hóa mối quan hệ giữa bố mẹ và con nuôi. Theo đó, khi hoàn thành thủ tục, hai bên sẽ có những ràng buộc về quyền, nghĩa vụ pháp lý với nhau, tránh được các rắc rối phát sinh về sau.

  1. Quy định chung về thủ tục nhận con nuôi

Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây:

–  Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

–  Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;

–  Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;

–  Có tư cách đạo đức tốt.

Trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không áp dụng quy định tại điểm b và điểm c nêu trên.

Người được nhận là con nuôi được quy định như sau

– Trẻ em dưới 16 tuổi

– Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: Được cha dượng, mẹ  kế nhận làm con nuôi; Được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.

– Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng.

– Nhà  nước khuyến khích việc nhận trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác làm con nuôi.

  1. Thủ tục nhận con nuôi

Hồ sơ của người được nhận làm con nuôi:

1) Giấy khai sinh;

2) Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp;

3) Hai ảnh toàn thân, nhìn thẳng chụp không quá 06 tháng;

4) Biên bản xác nhận do Ủy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi lập đối với trẻ em bị bỏ rơi; Giấy chứng tử của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của trẻ em là đã chết đối với trẻ em mồ côi; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất tích đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất tích; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất năng lực hành vi dân sự đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ để mất năng lực hành vi dân sự;

5) Quyết định tiếp nhận đối với trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng.

Trình tự thực hiện thủ tục nhận con nuôi

  1. Người nhận con nuôi nộp hồ sơ của mình và của người được nhận làm con nuôi tại UBND cấp xã nơi người được nhận làm con nuôi thường trú (đối với các trường hợp thông thường) hoặc tại UBND cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú (nếu là cha dượng, mẹ kế hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi hoặc có sự thỏa thuận giữa người nhận con nuôi với cha mẹ đẻ, người giám hộ của người được nhận làm con nuôi);
  2. UBND cấp xã  kiểm tra hồ sơ, lấy ý kiến của những người có liên quan;
  3. Công chức tư pháp-hộ tịch ghi vào sổ đăng ký việc nuôi và Giấy chứng nhận nuôi con nuôi;
  4. Chủ tịch UBND cấp xã ký Giấy chứng nhận đăng ký nuôi con nuôi.
  5. Người nhận con nuôi nhận Giấy chứng nhận đăng ký nuôi con nuôi tại trụ sở UBND cấp xã (nhận tại Lễ giao nhận con nuôi)

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã.

Thủ tục nhận con nuôi đã được quy định rõ ràng trong luật định. Các trường hợp phát sinh đặc biệt có thể tham khảo tư vấn của các trung tâm luật, luật sư kinh nghiệm.

Các từ khóa tìm kiếm liên quan:

thủ tục nhận con nuôi trong nước,
thủ tục nhận cháu ruột làm con nuôi,
thủ tục nhận con nuôi ở việt nam,
thủ tục nhận con nuôi bị bỏ rơi

Xem thêm:

Hồ sơ xin việc

mẫu giấy ủy quyền

Thủ tục đăng ký kết hôn

, , , | Đơn xin việc ; Đơn xin nghỉ việc ; Đơn xin việc tiếng anh ;|